Gwarantujemy:

  • pomoc w przypadku nagłej choroby lub wypadku
  • ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego
  • zwrot kosztów leczenia
  • pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
  • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

Zakres ubezpieczenia:

200 000 EUR

Ubezpieczenie OC za szkody na osobie

150 000 EUR

Koszty leczenia oraz assistance

10 000 EUR

Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach

6 000 EUR

Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu

Airplane
Koszt ubezpieczenia turystycznego:

tylko 4.72 PLN za jeden dzień