Gwarantujemy:

  • pomoc w przypadku nagłej choroby lub wypadku
  • ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu
  • zwrot kosztów leczenia
  • pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
  • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

Zakres ubezpieczenia:

150 000 €

Pokrycie kosztów leczenia za granicą

do 1000 €

Odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony bagaż

6000 €

Ubezpieczenie NNW

200 000 €

Ubezpieczenie OC

Airplane
Koszt ubezpieczenia podróżnego:

tylko 4.95 PLN za jeden dzień