Odzyskasz pieniądze za bilet lotniczy w przypadku:

  • nieszczęśliwego wypadku
  • Twojej nagłej choroby
  • wypadku lub choroby członka rodziny
  • katastrof naturalnych
  • poważnego zdarzenia losowego

Zakres ubezpieczenia:

do 5 000 € za osobę

Zwrot kosztów podróży

Airplane
Koszt ubezpieczenia turystycznego:

tylko 30 PLN
za bilet o wartości 1000PLN