Ubezpieczenia

Ubezpieczenie rezygnacji z biletu lotniczego

Okres ubezpieczenia:

Odzyskasz pieniądze za bilet lotniczy w przypadku:

  • nieszczęśliwego wypadku
  • Twojej nagłej choroby
  • wypadku lub choroby członka rodziny
  • katastrof naturalnych
  • poważnego zdarzenia losowego

Ogólne warunki ubezpieczenia