Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne

Okres ubezpieczenia:

Gwarantujemy:

  • pomoc w przypadku nagłej choroby lub wypadku
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego
  • pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
  • ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu
  • zwrot kosztów leczenia
  • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

Ogólne warunki ubezpieczenia